Rządowy Programu KLUB – edycja 2020

KLUB2020Znamy wyniki tegorocznego naboru w ramach Rządowego Programu „KLUB”. Ponad 54 miliony złotych trafi do 4894 małych i średnich klubów sportowych w całej Polsce.Klub nasz jest beneficjentem tegorocznej edycji programu. Otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 10 000 złotych.

Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Programu „KLUB” to:10 tys. zł dla klubów jedno sekcyjnych,15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.W podstawowym modelu finansowania środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego. Dodatkowo, w 2020 roku kluby mogą zdecydować o przeznaczeniu wszystkich środków na wsparcie pracy trenerów. W ciągu ostatnich czterech lat na wsparcie małych i średnich klubów sportowych w całej Polsce ministerstwo przeznaczyło ponad 144 miliony złotych.

Lista Klubów które otrzymały dofinansowanie